ESWT wetenschappelijk

ESWT wetenschappelijk

Het werkingsmechanisme van ESWT is een complex proces. Onderstaande tekst is een wetenschappelijke uitleg bedoeld voor medici.


INLEIDING

Schokgolven werden in de geneeskunde geïntrocueerd eind jaren 70 voor de behandeling van nierstenen. Naar analogie met nefrolithiasis werd door Rompe (4,30 PJ) ESWT  bestudeerd voor   calcifiërende rotatorcuff tendinopathie. Sinds 1995 wordt het in de klinische praktijk toegepast voor het behandelen van muscloskeletale aandoeningen.
  


TECHISCHE ASPECTEN

swl2.jpg

Sonische Shockgolven voor ESWT moeten aan bepaalde specificatie voldoen

- hoge piek-druk (500 bar)          - snelle drukopbouw (< 10 ns)                 - fase van onderdruk 

- korte golfduur : 10 µs)              -  trage drukafbouw                                - frequentie 16 Hz-20 MHz

 

Als een shockgolf zich verplaatst door een medium resulteert dit in een korte compressie/decompressiefase welke bindingskrachten tussen moleculen kunnen overstijgen en zodanig defragmentatie kan bekomen binnen calcificaties. Afhankelijk van de indicatie en diepte van de behandelzone worden de instellingen bepaald welke verantwoordelijk zijn voor de spatiale drukverdeling in het weefsel. Het zijn deze regelbare parameters welke de succesratio’s bepalen en welke het onderwerp zijn van kwaliteitsvolle wetenschappelijke studies:

- maximale amplidudo                -  totale energie (mJ) per schok

-  maximale penetratiediepte      -   frequentie in Hz (shoks/ seconde)

- energy flux  density  (mJ/mm2) als maat voor energiedichtheid in de te behandelen zone

 

 focuszone_calcificatie_alles_naast_elkaar.png

 

ECHOGELEIDE FOCUSSERING EN KRACHT: ESWT vs RSWT

Een belangrijke parameter is de  focuszone = plaats alwaar de verscheidene convergerende drukgolven samenkomen en aldus de energiedichtheid (mJ/mm2) het hoogst is.

Het technische aspect van de behandeling bestaart erin de focuszone  zo precies mogelijk te localiseren op de plaats van tendinopathie.  Hierin verschilt ESWT van RSWT alwaar een divergerend patroon de drukgolven meer uitwaaiert naarmate de drukgolf zich verder in de diepte voortgeleidt. 

 

swl31.jpg

 

Voor het exact samenvallen van tendinopathiezone en focuszone wordt ESWT bijgevolg uitgevoerd onder echografische geleiding.

In  wetenschappelijke publicaties wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende intensiteitsniveau’s:

  - low (≤ 0,08 mJ/mm2)             - medium (0,09 – 0,28 mJ/mm2)              -  high (0,29 – 0,6 mJ/mm2)

 Er is een consensus dat voor de behandeling van een calcifiërende rotator cufftendinopathie minimum high intensity en voor een niet calcificiërende tendinopathie minimun medium intensity ESWT dient gebruikt te worden.


RESULTATEN EN THERAPEUTISCHE EFFECTEN

De exacte mechanismen waarop de helende werking van ESWT berust  is vermoedelijk 2-ledig:

  1. De compressie/overdrukfase veroorzaakt een rechtstreekse fragmentatie van de calcificatie en de decompressie/onderdrukfase een cavitatie-effect. BIj cavitatie creëert de onderdruk "luchtbelletjes" in het interstitieel  vocht welke op hun beurt weer imploderen en een drukgolf verspreiden. Dit mechanisch effect veroorzaakt een inflammatoire respons met oa neovascularisatie welke gelijkaardig is aan een spontanaan herstelproces.
  2. Neurogeen effect dat berust op een 'hyperstimulatie-analgesie': activatie van dalende serotoninerge banen in hersenstam, verminderde cGRP expressie in de dorsale ganglia en inhibitie/denervatie van pijnrecepetoren.

Globaal gezien worden er in de verscheidene studies succesratio's gerapporteerd van 70% voor indicaties tendinopathie.

Verder onderzoek naar de bepalende technische specificaties dient in de toekomst te zorgen voor een nog hogere succesratio.

Daarom verzamelen alle artsen van ESWT Limburg hun resultaten om hieruit verder onderzoek te kunnen verrichten.  


REFERENTIES

C-J. Wang et al. Extracorporeal Shockwave for Chronic Patellar Tendinopathy. The American Journal of Sports Medicine. 2007:35(6): 972-978

Wang CJ, Treatment of calcifying tendintis with shock wave therapy, Clin Orthop Relat Res 2001;387: 83-89

Oh K.J. et al. Extracorporeal shock wave therapy for calcific tendinitis at unusual sites around the hip. Orthopedics. 2010 11;33(10):769

Rompe J. et al. Eccentric loading versus eccentric loading plus shock-wave treatment for midportion Achilles tendinopathy. A randomized controlled trial. The American Journal of Sports Medicine. 2009; 37: 463-470.

Peers K. ESWT in chronic Achilles and patellar tendinopathy. Thesis to obtain the degree of Doctor in the Medical Sciences. Leuven. 2003

Pettrone F. Extracorporeal shock wave therapy without local anesthesia for chronic lateral epicondylitis. Journal of bone and joint surgery America. 2005; 87(6): 1297-1304

Mouzopoulos G. Extracorporeal shock wave treatment for shoulder calcific tendonitis: a systematic review. Skeletal Radiology. 2007; 36: 803–811

Schmitt J. Low-energy extracorporeal shock-wave treatment (ESWT) for tendinitis of the supraspinatus. Journal of Bone and Joint Surgery. 2001; 83: 873-6

George H. et al. Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Plantar Fasciitis. Foot and Ankle International. 2004; 25: 290-297

Peters J et al., Extracorporeal shock wave therapy in calcific tendinitis of the shoulder, Skeletal Radiol 2004; 33: 712-718

Rebuzzi E, Arthroscopy surgery versus shock wave therapy for chronic calcifying tendinitis of the shoulder, J Orthopaed Traumatol 2008; 9: 179-185

Chard MD et al., Rotator cuff degeneration and lateral epicondylitis: a comparative histological study, Ann Rheum Dis 1994; 53: 30-34

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x