Behandelproces

Behandelproces

Hierbij een overzicht van enkele praktische vragen.  Tijdens het eerste consult met de arts wordt dit verder uitvoerig besproken.

 

Voorbereiding

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig.

 

Behandeling zelf

Eerst word de te behandelen zone opgezocht met echografie. Nadien worden er 2000 snel opeenvolgende impulsen gegeven, dit duurt ongeveer 10 minuten. 

 

Pijn

De intensiteit kan aangepast worden: de behandeling mag pijnlijk zijn, maar de pijngrens wordt nooit overschreden. Omdat de intensiteit op maat aangepast wordt, kan elke patiënt de behandeling verdragen.

 

Aantal behandelingen

Een behandeling bestaat uit 3 sessies met telkens ongeveer 1 week tussen, vier weken na de laatste behandeling wordt een controleraadpleging voorzien bij de behandelende arts.

 

Nazorg

Er is geen nazorg nodig. De patiënt kan met de wagen rijden en alle normale activiteiten hervatten. Er wordt afgeraden om de behandelde zone intensief te gebruiken om het genezingsproces optimaal te laten verlopen.

 

Resultaten

Gemiddeld is er bij 70% van de patiënten beterschap van de klachten, uiteraard verschillend naargelang de soort pathologie, ernst, duur van de klachten,... . Uw arts zal op basis van deze factoren de succeskans specifieker kunnen inschatten. 

 

Veiligheid

Mits goede indicatiestelling en lokalisatie dmv echografie zijn er tot op heden geen complicaties of ernstige nevenwerkingen gemeld in de internationale literatuur.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x